+358 (0)50-3501081

Grundkurs i Balanced touch™ djurkommunikation

Grundkursen i Balanced touch™ djurkommunikation kan du delta i på distans eller vid inbokat närvarotillfälle. Distanskursen är 4 veckor lång och kursen på plats är en dag lång. Om du är intresserad av att delta vid ett närvarotillfälle kan du ta kontakt med mig och vi kan tillsammans ordna med en kurs i dina hemtrakter. Det är också möjligt att jag kommer hem till dig och håller en endagskurs för dina vänner och bekanta.

••••••••••••••••••••••••••••••

Vill du lära dig djurkommunikation och stiga in i djurens värld? Tillsammans kan vi hjälpa varandra, djur och människor. Början till det är att vi vill lyssna till samt se vad djuren har att visa oss.

Den här kursen är för dig som vill få möjlighet till en djup kontakt till djuren, naturen och till dig själv. Kursen innehåller olika övningar som hjälper dig att komma i kontakt med ditt sätt att kommunicera samt flera djurkommunikations övningar.

Vid distanskursen skickar du varje vecka in dina övningar och du får feedback samt vägledning. Sista veckan avslutas med ett enskilt samtal via FaceTime, messenger eller WhatsApp (eller vanligt rötsamtal).

Med undantag av några övningar samt att distanskursen innehåller flera djurkommunikations övningar så är distanskursen och närvarotillfället likadana. Jämfört med grundkursen har du under distanskursen mera tid på dig att göra uppgifterna samt möjlighet till mera personlig vägledning eftersom du har enskild kontakt med mig.

Efter godkänd kurs får du ett intyg på ditt deltagande och du kan vara verksam som Balanced touch™ djurkommunikatör. För att godkännas bör alla uppgifter göras och skickas in inom utsatt tid, samt hålla en viss nivå.

Ingen förkunskap behövs.

Anmäl dig till susanne@ivar.fi eller via PM.

Du är varmt välkommen!